Llicència de continguts

General

activities
categories: association, site_info

article_type: collab

quality: fine

View in other lang en - es - fr - de - it

Licence

Quina llicència per a quin document?

Tipus i naturalesa del contingut

Tipus de contingut

El contingut pot ser de 3 tipus:

 • contingut col·laboratiu de la topo-guia
 • contingut personal de la topo-guia
 • contingut personal dels fòrums

El contingut de la topo-guia s'organitza en diferents documents: regions, mapes, cims, itineraris, refugis, accessos, llocs d'escalada, llibres, productes locals, articles, imatges, perfil d'usuari, sortides.

També es defineixen 2 tipus de documents:

documents col·laboratius

regions, mapes, cims, itineraris, refugis, accessos, llocs d'escalada, llibres, productes locals, articles col·laboratius, imatges col·laboratives

documents personals

perfil d'usuari, sortides, articles personals, imatges personals

Naturalesa del contingut

El contingut pot ser de 3 tipus:

 • text
 • imatge
 • informació geogràfica: coordenades d'un punt, d'una línia o d'una superfície

Contingut col·laboratiu de la topo-guia

Definició
 • contingut col·laboratiu de la topo-guia és:
 • el text dels documents regions i mapes,
 • el text i les coordenades geogràfiques dels documents cims, itineraris, refugis, accessos, llocs d'escalada, llibres, articles col·laboratius (articles enciclopèdics essencialment),
 • la imatge, el text i les coordenades geogràfiques dels documents imatges que un usuari desitja difondre més àmpliament (imatges col·laboratives).
 • L'autor de l'obra col·lectiva (1) és Camptocamp-Association.
Llicències
 • El contingut col·laboratiu text i imatge està sota llicència CC-by-sa.
 • El contingut col·laboratiu coordenades geogràfiques està sota doble llicència CC-by-sa i Open Database Licence.

Contingut personal de la topo-guia

Definició
 • El contingut personal de la topo-guia és:
 • el text i les coordenades geogràfiques dels documents perfil d'usuari, sortides, articles personals,
 • la imatge, el text i les coordenades geogràfiques dels documents imatges enregistrats sota aquest estatus de contingut personal (imatges personals).
 • L'autor n'és l'usuari.
Llicències

El contingut personal text, imatge i coordenades geogràfiques està sota llicència CC-by-nc-nd.

Contingut personal dels fòrums

 • Els missatges penjats als fòrums estan sota copyright.
 • L'autor del missatge és qui en té els drets.

Codi font del web

El codi font del lloc està sota llicència AGPL v3.

Descripció de les llicències Creative Commons

Les llicències CC-by-sa i CC-by-nc-nd, com totes les llicències Creative Commons, autoritzen la còpia privada i pública, segons les condicions detallades més avall. Fins la llicència CC més estricta està, doncs, lliura de copyright.
Com en el cas del copyright, cadascuna de les restriccions es pot treure cas per cas demanant-ho a l'autor.

Creative Commons by-sa (llicència col·laborativa a C2C)

El detall de la llicència està disponible a la web Creative Commons - by-sa.

Sou lliures:

 • de reproduir, distribuir et comunicar aquest document al públic,
 • de modificar aquest document,

segons les condicions següents:

 • by = Paternitat: obligació de citar el nom de l'autor original i de donar l'enllaç cap al document original.
 • sa = CompartirIgual (Share Alike): en cas de modificació, de transformació ou d'adaptació del document, hi ha l'obligació de distribuir el document que en resulti sota un contracte idèntic a la llicència d'origen, o sota una altra de compatible.

Creative Commons by-nc-nd (llicència col·laborativa a C2C)

El detall de la llicència està disponible a la web Creative Commons - by-nc-nd.

Sou lliure de reproduir, distribuir i comunicar aquest document al públic, segons les condicions següents:

 • by = Paternitat: obligació de citar el nom de l'autor original i de donar l'enllaç cap al document original.
 • nc = Sense ús comercial (Non Commercial work): prohibició de fer ús d'aquest document amb finalitats comercials.
 • nd = Sense obra derivada (Non Derivative work): prohibició de modificar, transformar o adaptar aquest document (només se'n permet la còpia).

Modificació i supressió d'un contingut personal

Un contingut personal no pot ser modificat sinó pel seu autor o autors. Tanmateix, els moderadors poden modificar o suprimir un contingut personal.
Atenció: les còpies d'un contingut sota llicència CC fets abans de la supressió del contingut a camptocamp.org segueixen sent legals després de la seva supressió i poden per tant ser copiades.

Actualment, l'autor d'un document personal no pot suprimir ell mateix el document: és necessari demanar-ho a la moderació, fent ús de l'enllaç "alerta d'un problema" al menú de l'esquerra a la pàgina del document.

Modificació de les llicències

Contingut personal

L'autor d'un contingut personal té el dret de modificar la llicència aplicable al contingut tal com es difon a camptocamp.org, amb la finalitat de fer-lo col·laboratiu.
Concretament, això significa que un document personal pot transformar-se en document col·laboratiu.
En el cas d'un article personal o una imatge personal, n'hi ha prou de modificar el document i triar-ne el tipus.
En el cas d'una sortida, el tipus de document no és modificable. Per esquivar aquest fet es pot:

 • o bé mencionar en el text que la sortida està sota llicència CC-by-sa,
 • o bé copiar el text en un article col·laboratiu que s'associï a la sortida.

La modificació de la llicència d'un contingut personal és irreversible: un document col·laboratiu no es pot transformar en document personal.

Contingut col·laboratiu

En tant que autor, Camptocamp-Association té el dret i se'n reserva la possibilitat, quan així ho desitgi, de modificar temporalment o de manera permanent tot o part de la llicència aplicable als continguts col·laboratius sense preavís ni compensacions. Camptocamp-Association no podrà en cap cas ser responsabilitzada per les conseqüències eventuals de tal modificació.

Per qualsevol petició de detalls referents a aquestes llicències o d'aixecament d'alguna d'aquestes clàusules comentades més amunt, si us plau, adreceu-vos:

 • per mail: info@camptocamp.org
 • par correu: Camptocamp-Association - avinguda Rochambeau, 17 - 38000 Grenoble - França

Resposta a algunes preguntes freqüents

Sota quina llicència està la meva sortida?

La sortida correspon a un contingut personal, tu (i els altres membres associats a la sortida) ets l'autor del document, que està sota llicència CC-by-nc-nd

Sota quina llicència estan les meves fotos?

Fotos enregistrades en un document personal

En un document personal, les fotos poden estar enregistrades com contingut personal o com contingut col·laboratiu: es pot triar en el moment de l'enregistrament.

Fotos enregistrades en un document col·laboratiu

En un document col·laboratiu, les fotos poden estar únicament registrades com contingut col·laboratiu. Tanmateix, pel biaix de les associacions, és possible associar una imatge personal a un document el contingut del qual és col·laboratiu. Per contra, no es pot pas inserir aquesta imatge en el text d'un document col·laboratiu: només les imatges col·laboratives poden inserir-se dins del contingut d'un document col·laboratiu. Per tant, es desaconsella associar imatges personals a contingut col·laboratiu.

Fotos personals

Per defecte, sou autor/a de les fotos que hagueu enregistrat com a contingut personal i les fotos estan sota llicència CC-by-nc-nd.
Si no sou l'autor de la instantània, podeu modificar el document d'una foto per indicar-ne l'autor.
Podeu canviar la llicència de les vostres fotos per convertir-les en col·laboratives:

Fotos col·laboratives

Sou coautor de les fotos que heu enregistrat com a contingut col·laboratiu i les fotos estan sota llicència CC-by-sa.
Tot membre de camptocamp.org podrà modificar les vostres fotos col·laboratives: el títol, la descripció o la pròpia imatge.

Per difondre una còpia a una altra web, n'hi ha prou amb la menció "camptocamp"?

Per fer ús correctament de les llicències CC, la menció "camptocamp" no és suficient.
Cal mencionar:

 • el nom de l'autor: camptocamp.org en cas d'un contingut col·laboratiu, el nom de l'autor en cas d'un contingut personal,
 • l'enllaç cap al document font,
 • el nom de la llicència,
 • l'enllaç cap a la descripció de la llicència.

Exemples:

N'hi ha prou d'adaptar els codis següents:

HTML
CC by-sa
<a href="http:////creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca"><img src="http://i.creativecommons.org/l/by-sa/3.0/80x15.png" /></a> <a href="http://www.camptocamp.org/routes/268875/ca">camptocamp.org</a>[
CC by-nc-nd
<a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca"><img src="http://i.creativecommons.org/l/by-nd-nc/3.0/80x15.png" /></a> <a href="http://www.camptocamp.org/outings/428980/ca">Nom de l'auteur</a>
BBcode
CC by-sa
[

[img]http://i.creativecommons.org/l/by-sa/3.0/80x15.png[/img]](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ca) camptocamp.org

CC by-nc-nd
[

[img]http://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/3.0/80x15.png[/img]](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca) Nom de l'autor

La llicència CC d'una còpia s'aplica als textos adjacents?

En cas que una còpia d'un document s'integri en una pàgina amb d'altres del text, hi ha 2 casos possibles:

 • La còpia està clarament delimitada per un requadre o una secció: la llicència no s'aplica sinó a la còpia i no als textos adjacents (a no ser que tota la pàgina estigui sota la mateixa llicència). La menció de la llicència permet definir-ho.
 • La còpia està integrada dins d'un paràgraf, i és difícil de discernir-ne els límits: no es pot distingir la còpia dels texts adjacents. El text sencer es considera aleshores com a una còpia, i la llicència s'aplica a tot el text. A més, la còpia ha estat modificada: només els documents col·laboratius poden copiar-se d'aquesta manera.

Com difondre una cita d'un document de camptocamp?

Com en el cas de totes les llicències de contingut (copyright, Creative Commons, GFDL, ...), el dret de cita s'aplica als documents de c2c. Podeu, doncs, citar algunes línies d'un article, itinerari, sortida, missatge del fòrum, etc., sense tenir en compte les restriccions de la llicència del document, però mencionant-ne l'autor i l'enllaç cap a la font.
Per altra banda, les llicències no s'apliquen sinó al format de la informació (text o imatge), però no a la informació en sí. La còpia d'informació està sempre autoritzada (nom i altura d'un cim, quantitat de neu, desnivell, dificultat, etc.).

Es pot copiar un text o una imatge d'un altre web cap a camptocamp?

2 casos possibles:

Les llicències són compatibles

Per exemple, la descripció geològica d'un massís a un altre web està sota llicència CC-by-sa, i es desitja copiar-la a la descripció d'un massís de c2c.
En aquest cas, la còpia és possible immediatament. N'hi ha prou de mencionar-ne l'autor i un enllaç cap a la font (si es tracta d'una web). La menció de la llicència no és necessària, ja que de totes maneres constarà a la part de baix del document de c2c. Si el text font s'utilitza com a base a un article, al qual es fan nombroses modificacions i s'hi afegeixen parts d'altres textos en llicència CC-by-sa, és preferible mencionar-ne l'autor i la font en el comentari de la modificació de l'article a c2c. Es poden crear enllaços BBcode en els comentaris de modificació. Així, l'històric de les modificacions és més clar. Exemple.

Les llicències no són compatibles

Per exemple, es vol copiar un text o una imatge sota copyright, o bé es vol copiar un text sota llicència CC-by-nc-nd cap a un document col·laboratiu de c2c (llicència CC-by-sa).
En aquest cas, cal demanar permís a l'autor per difondre el text o la imatge sota la llicència sota la qual es difondrà a c2c. El més senzill és de demanar-ho per mail, mencionant un enllaç cap a la llicència utilitzada, o cap a l'article que descriu les llicències dels continguts a c2c.

Cas dels fons de mapa Google Map

Google autoritza la còpia i difusió de captures dels seus mapes als webs no comercials, però conservant la llicència sota "copyright". Com que a camptocamp totes les fotos són sota llicència Creative Commons. Com que no es pot canviar la llicència dels mapes, no es pot copiar cap captura de Google Map a camptocamp.

Par contre, il est possible d'enregistrer une trace GPX sur une sortie ou un itinéraire : elle sera visible dans une carte sur la page de la sortie ou de l'itinéraire. Mais cette fois-ci les images de la carte ne seront pas copiées sur le serveur de camptocamp, elles proviendront du serveur de Google.

Cas dels fons de mapa de l'IGN francès

L'IGN francès autoritza la còpia i difusió de captures dels mapes a webs no comercials, però conservant-ne la llicència sota "copyright". Com que a camptocamp totes les fotos són sota llicència Creative Commons. Com que no es pot canviar la llicència dels mapes, no es pot copiar cap captura de Google Map a camptocamp.

Per contra, es poden enregistrar traces GPX a una sortida o itinerari: serà visible sobre el mapa de la pàgina de la sortida o l'itinerari. En aquest cas, les imatges del mapa no es copiaran al servidor de camptocamp sinó que provindran del servidor de l'IGN.

Sóc autor d'una guia de muntanya, puc fer ús del contingut de camptocamp ?

Hi ha 2 casos possibles:

Ús d'un contingut col·laboratiu

La llicència CC-by-sa autoritza l'ús comercial. Podeu, doncs, copiar i modificar la descripció d'un itinerari, refugi, accés, massís, etc., o una imatge col·laborativa. A condició de mencionar:

 • l'autor: camptocamp.org
 • l'enllaç cap al document de c2c: un enllaç simplificat serà suficient, com ara: camptocamp.org/53838
 • la llicència: CC-by-sa

Les modificacions que aporteu al text o imatge podran copiar-se a c2c.

Ús d'un contingut personal

La llicència CC-by-nc-nd no autoritza l'ús comercial. Per tant, heu de demanar l'autorització al contingut del material. L'autor es menciona al document personal, amb un enllaç cap al seu perfil, que permet contactar-hi per mail mail.
A la còpia que difoneu hi podeu mencionar el copyright a nom de l'autor o la llicència CC-by-nc-nd. L'autor del document també pot triar fer-ne difusió sota una altra llicència (per exemple sota llicència CC-by-nd o CC-by-sa). En qualsevol cas, afegiu-hi l'enllaç cap al document original.

(1) { note-1} Per més precisions sobre la figura jurídica d'obra col·lectiva, visiteu el lloc del Ministeri de la Cultura francès.

Associated waypoints

Associated routes

Associated articles

Associated books

Associated xreports

Comments

No thread yet?

Log in to post the first comment

No thread yet?

Log in to post the first comment

{{::post['created_at'] | amUtc | amLocal | amTimeAgo}}
 • eu