Contacte

Information

General

General

categories: association

article_type: collab

quality: medium

Licence

Licence

Malgrat que tothom pot contribuïr i enriquir, modificar, traduir, els documents que formen camptocamp.org, l'organització de la website es porta a terme mercès al treball voluntari de nombrosos moderadors organitzats en equips.

Així, hi ha l'equip de moderació de la topo-guía, [email]topo-ca@camtocamp.org[/email]
l'equip de moderació de forums, [email]forum@camptocamp.org[/email]
l'equip de moderació i edició d'articles, [email]edito@camptocamp.org[/email]
l'equip de desenvolupament, [email]dev@camptocamp.org[/email]

Per dubtes, qüestions, i adhesions a l'Associaciópots dirigir-te a
[email]board@camptocamp.org[/email]

Si no saps a qui adreçar-te, pots clicar directament a "Alertar d'un problema",
en la columna esquerra de cada document.

Associated waypoints

Associated routes

Associated articles

Associated books

Associated xreports

Associated outings

Comments

No thread yet?

Log in to post the first comment

  • eu
  • de